2023 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаар МоЭнКо ХХК-д 495, нүүрс тээвэрлэлтийн болон бусад гэрээт компанид 2063 ажилтан буюу Хөшөөт төсөлд нийт 2558 хүн ажиллаж байна. Хөшөөтийн уурхайд ажиллаж буй МоЭнКо ХХК-ийн ажилтнуудын 89 хувь нь Ховд аймгийн иргэд байгаа бол гэрээт компаниудын ажилтнуудын 75 хувь нь Ховд аймгийн иргэд байна.