card

Хүний нөөц

Хүний нөөц, ажиллах хүчин

Хүний нөөцийн бодлого


Ховд аймагтай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Хөшөөт төслийн нийт ажилтнуудын 70-аас доошгүй хувийг орон нутгаас бүрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 2023 оны гуравдугаар сарын 31-ний байдлаар МоЭнКо ХХК-д 461 ажилтан, нүүрс тээвэрлэлтийн болон бусад гэрээт компанид 1967 ажилтан буюу Хөшөөт төсөлд нийт 2428 хүн ажиллаж байна.

Хөшөөтийн уурхайд ажиллаж буй МоЭнКо ХХК-ийн ажилтнуудын 88 хувь, гэрээт компаниудын ажилтнуудын 80 хувь нь Ховд аймгийн иргэд байна.

 

Contact Seller