card

Нээлттэй ажлын байр

МОЭНКО ХХК АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Ховд аймгийн Дарви сумын нутаг дахь Хөшөөтийн уурхайд 14/14 ростероор ажиллах

Ажлын байранд тавигдах  нийтлэг шаардлага:

 • Аливаа асуудалд ул суурьтай ханддаг, үнэнч шудрага, зарчимч байх,
 • Зөв хандлагатай,  ажил хэрэгч, хариуцлагатай, нягт нямбай байх,
 • Өөрчлөлтөд зохицох чадвартай, хурдан суралцдаг байх.

ХАБ хариуцсан ахлах менежер

 • Хууль эрх зүй, менежментийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн, 
 • Бакалавр болон түүнээс дээш  зэрэгтэй байх,
 • Удирдах ажлын 5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай,  мэргэжлийн ур чадвар өндөртэй, богино хугацаанд оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх, 
 • Хятад Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх.•  Төслийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлийг удирдан  ажиллах;
 • ХАБЭА -н холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг ханган, бодлого, стандартыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих,  сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 • Шаардлагатай дүрэм журмыг боловсруулах, төслийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловрсуулж, гүйцэтгэлийг хангах ажиллах, чиг үүргийн дагуу уурхайн удирдлагуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөн, дэмжлэг үзүүлэх ажиллах;
 • Төслийн хэмжээнд ХАБЭА-н чиглэлээр холбогдох сургалт, сайжруулалт, идэвхжүүлэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах

Уурхай хариуцсан захирлын туслах

 • Инженер техник, уул уурхай, Хятад хэл соёл судлал, орчуулагч, багш мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Хятад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй, аман болон бичгийн орчуулага хийх өндөр чадвартай байх,
 • Харилцааны өндөр соёлтой байх.• Уурхай хариуцсан захирлыг  өдөр тутмын ажлаа гүйцэтгэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэх, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх,  албан харилцааны зохицуулалтыг хангах ажиллах;
 • Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааны  аман болон бичгийн албан ёсны орчуулгыг өдөр тутам гүйцэтгэх,

Ерөнхий инженерийн туслах/Орчуулагч

 • Инженер техник, уул уурхай, Хятад хэл соёл судлал, орчуулагч, багш мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Хятад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй, аман болон бичгийн орчуулага хийх өндөр чадвартай байх,
 • Харилцааны өндөр соёлтой байх.• Ерөнхий инженерийг өдөр тутмын ажлаа гүйцэтгэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэх, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх,  албан харилцааны зохицуулалтыг хангах ажиллах;
 • Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааны  аман болон бичгийн албан ёсны орчуулгыг өдөр тутам гүйцэтгэх,

Уурхайн хүний нөөцийн супервайзор

 •  Бизнес удирдлага, санхүү удирдлага, эрх зүйч мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх.
 • Удирдах ажлын 3-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх
 • Хятад Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй• Уурхайн  болон охин компани болох Эм И Си транс ХХК-ийн  үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцөлийг хангах үүднээс хүний нөөцийн удирдлагын чиг үүрэг, бодлого зохицуулалтыг ханган, хэрэгжүүлж ажиллах,
 • Албыг өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
 • Албаны ажлын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 • Уурхайн хөдөлмөрийн харилцааг холбогдох хууль, компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын  дагуу зохион байгуулах
 • Хүний нөөцийн удирдлагын функцуудыг хэрэгжүүлэхэд албаны менежерт бүх талын туслалцаа үзүүлэх,
 • Холбогдох хууль, тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилах сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллах.  

Уурхайн хүний нөөцийн ажилтан

 •  Бизнес удирдлага, санхүү удирдлага, эрх зүйч мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй,
 • Хүний нөөцийн үндсэн функцүүд, хөдөлмөрийн харилцаа, холбогдох хууль, журмуудын талаар мэдлэгтэй байх,
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно• Уурхайн талбарт хүний нөөцийн удирдлагын функцуудыг хэрэгжүүлэн ажиллах;
 • Компаний бодлого, журам, дүрэм, зааврыг өдөр тутмын ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах;
 • Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах;
 • Уурхайн хөдөлмөрийн харилцааг холбогдох хууль, компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын  дагуу зохион байгуулах.

Хуульч

 • Хууль, эрх зүйн чиглэлээр их дээд сургуулийг бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн,
 • Албан баримт бичиг, гэрээ, хэлэлцээрийг хянаж, боловсруулах, хууль эрх зүйн асуудлаар мэргэжлийн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх өндөр чадвартай,
 • Эрхэлсэн ажлын хүрээнд хууль тогтоомжууд,  бусад холбогдох стандарт, журмын мэдлэгтэй,  хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр болон байгууллагыг төлөөлж шүүх бусад хяналтын байгууллагад нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээтээр оролцож байсан, 
 • 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай.• Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, тушаал албан баримт бичиг зэрэг хууль эрх зүйн актыг шинээр боловсруулах, санал өгөх, хянах болон бусад ажлыг зохион байгуулах;
 • Шүүх болон бусад хууль хяналтын байгууллагад компанийг төлөөлөн нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцох, компанийн алба, нэгжүүдэд мэргэжлийн дагуу хууль эрх зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх.

Ойн мэргэжилтэн

 •  Ойжуулалт, агрономи, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй, мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх,
 • 3 болон түүнээс дээш жил ойжуулалт болон мод үржүүлгийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай,
 • Уул уурхайн, байгаль орчин, эрүүл ахуйн талаар зохих мэдлэгтэй байх,
 • Компьютерийн хэрэглээний болон байгаль орчны чиглэлийн программууд дээр ажиллах чадвартай байх,
 • Жолооны В ангилалтай байх .• Ойн менежментийн төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
 • Мэргэжлээрээ арга зүйн зөвлөгөө, сургалт өгөх;
 • Нөхөн сэргээх, ойжуулах, үржүүлэх ажлыг бие даан гүйцэтгэх, удирдан зохион байгуулах;
 • Олон нийт, оролцогч талуудад үйл ажиллагааг танилцуулах, мэдээллээр хангах уулзалт, хурал зохион байгуулах.

Уурхайн захиргааны супервайзор

 •   Их дээд сургуулийг бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн байх,
 • Санхүү эдийн засаг, нбб, бизнесийн удирдлага, ОУ-ын харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн байх,  уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох бол давуу тал болох. • Захиргааны албаны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, холбогдох төлөвлөгөө, мэдээ тайлан судалгааг боловсруулах, тайлагнах, ажилтнуудын ажиллах, амрах орчны стандартыг ханган ажиллах, албаны менежерт мэргэжлийн чиг үүргийн дагуу туслалцаа үзүүлэх;
 • Зам барилгын ажлын  холбогдох төсөв, ажлын төлөвлөгөө  боловсруулах, хэрэгжилтийг хянах, тайлагнах, холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хянах ;
 • Уурхайн захиргааны чиг үүргийн дагуу өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Уурхайн мэдээлэл  технологийн ахлах  ажилтан

 • Сүлжээ, компьютер программ хангамж, техник хангамжийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй,
 • 3 болон түүнээс дээш жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай.
 • Уурхайн сүлжээний тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, холбогдох засвар үйлчилгээ, сургалт, зөвлөгөөг зохион байгуулах.

Статистикч

 • Их дээд сургуулийг санхүү удирдлага, НББ-ийн чиглэрээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн,
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан болон  уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох бол давуу тал болох,
 • Эксэл программын ахисан түвшний чадвартай байх ба  мэргэжлийн дүн мэдээ гаргах программууд дээр ажилладаг байх. • Экспортын болон дотоодын борлуулалтын өдөр тутмын мэдээ тайланг боловсруулах, тайлагналыг боловсронгуй болгох,
 • Уурхайн удирдлагуудыг шийдвэр гаргах түвшинд статистик мэдээ тайланг боловсруулах, сар, улирал, жилээр харьцуулсан статистик боловсруулах, байнгын сайжруулалт хийх. 

Хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан  ажилтан

 • Их дээд сургуулийг санхүү удирдлага, НББ-ийн  чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн,
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай,  уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох.
 • Уурхайн бүх төрлийн үндсэн хөрөнгө болон МоЭнКо ХХК-ийн “ Үндсэн хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам ”-д заагдсан хөрөнгийн чанартай конторын тавилга, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж гэх мэт удаан эдэлгээтэй бараануудыг бүртгүүлэх, шилжүүлэх, актлахтай холбоотой ажлыг гүйцэтгэж, хөрөнгийн ашиглалтын явцад хяналт тавих.
 • Компанийн “Үндсэн хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”-н дагуу мэдээ тайлан боловсруулж, албаны менежер , уурхайн удирдлагыгг  хөрөнгөтэй холбоотой мэдээ тайлангаар хангах.
 • Хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулах,  үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшгаас болж хөрөнгөнд гэмтэл хохирол учруулсан тохиолдолд газар дээр нь баримтжуулах,  хохирлын тооцоо гаргах

Төслийн ахлах ажилтан 

 • Бизнес удирдлага, санхүү удирдлага, эрх зүйч мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх.
 • Удирдах ажлын 5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох,
 • Хятад хэлний бичгийн болон ярианы чадвартай•  Компаний бодлого, журам, дүрэм, зааврыг албаны хүрээнд  мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтэд  хяналт тавих, сайжруулах санал оруулах,
 • Компаний жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад голлох үүрэгтэй оролцох, албаны ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, хянах, баталгаажуулах,
 • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,

Агуулахын нярав

 • ОУ-ын худалдаа, бизнесийн удирдлага, санхүү удирдлага, НББ-ийн  чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.• Уурхайн хэрэгцээт бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг захиалгын дагуу шалгаж хүлээн авах, захиалгын гэрээтэй хавсрагдах  баримт бичгийг боловсруулах, анхан шатны баримт бичгийн бүрдлийг хангах,
 • Түгээлт олголтыг хариуцах, зөрүүтэй болон эвдрэл гэмтэлтэй бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг баримтжуулах, холбогдох арга хэмжээг журам, зааврын дагуу шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах,
 • Агуулахын эмх цэгц зохион байгуулалт, өрөлт хураалтын ажлыг стандартын дагуу зохион байгуулах,
 • Агуулахын нөөц, хадгалалтын горимыг баримтлан ажиллах, үнийн бодлогын нууцлалыг хадгалах,
 • Батлагдсан стандартын дагуу мэдээ тайлан боловсруулах, нэгтэх, хянах, албаны удирдлагын мэдээллээр хангах, 

Ахлах геологич

 • Геологич, уул уурхайн менежмент  чиглэлээр  холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Бакалавр  болон түүнээс зэргээс дээш зэрэгтэй байх.
 • Нүүрсний хайгуулын болон уурхайн ашиглалтын үед ахлах түвшинд 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Олон улсын болон МУ-ын стандартын дагуу геологийн нөөцийн тайланд оролцож байсан туршлагатай,
 • Чөмгөн болон Хийн цохилтот өрөмдлөгийн ажлыг зохион байгуулж байсан туршлагатай,
 • Нөөцийн хөдөлгөөн-нүүрсний чанарын хяналтын ажлын төлөвлөлт болон тайлагналтыг долоо хоног, сар, улирал, жилээр гаргаж байсан туршлагатай,• Компаний жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааны хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцөлийг хангах үүднээс хариуцсан нэгжийг өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
 • Компаний бодлого, журам, дүрэм, зааврыг албаны хүрээнд  мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтийг хангах, сайжруулах санал оруулах,
 • Албаны жил, улирал, сарын төлөвлөгөө боловсруулахад голлох үүрэгтэй оролцох,  холбогдох, төсөв боловсруулах, хянах,
 • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 • Уурхайн өрөмдлөг, олборлолтын үеийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах,

Дээж авагч

 • Бүрэн дунд, түүнээс дээш боловсролтой
 • Албаны ашиглалтын геологичийн өгсөн заавар, удирдлагын дагуу уурхайн олборлолтын болон үйлдвэрлэлийн талбайгаас дээж авах.

Өрөмдөгч

 • Өрмийн инженер мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн,
 • Уул уурхайн болон техникийн ухааны бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Ашигт малтмал, уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай,
 • Геологийн хайгуул болон уурхайн олборлолт ашиглалтын үед өрөмдөгчмастер эсвэл инженер түвшинд 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Хийн цохилтот өрөмдлөгийн ажилд мэргэшсэн,Албаны менежерийн удирдлагын дагуу олборлолт, хайгуулын үеийн өрмийн ажлыг ахлах геологич, ашиглалтын геологичийн  өдөр тутмын зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Хуурай баяжуулах үйлдвэрийн ахлах мастер

 • Уул уурхайн баяжуулалтын инженер, Металлурги, Материалын технологич мэргэжлээр холбогдох их дээд сургууль төгсөөн байх,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх,
 • Уул уурхайн салбарт 3 болон түүнээс дээш жил ахлах түвшинд ажилласан туршлагатай,
 • Ижил төстэй үйлдвэрүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай байх,
 • Хятад хэлний бичгийн болон ярианы чадвартай бол давуу тал болох.• Компаний урт ба дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний дагуу, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, уурхайн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцөлийг хангах үүднээс Хуурай баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар хангах,

Генераторын инженер

 • Цахилгаан, электроник, автоматикийн инженерийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургуулийг бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн,
 • Генераторын бүтэц зохион байгуулалтын талаар бүрэн мэдлэгтэй,
 • Мэргэжлээрээ 8-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх.
 • Дизель цахилгаан үүсгүүрүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллаж, холбогдох сэлбэг материалын төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг ханган ажиллах.  

Ковшийн оператор

 • Бүрэн бус дунд болон түүнээс дээш боловсролтой,
 • Жолооны эрхийн үнэмлэхтэй  / М / ангилалтай байх,
 • Ковшийн операторийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
 • Хүнд механизмын оператороор 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох.• Хайгуул олборлолтын үед зам талбай засах,
 • Уурхайн олборлолтын үед туслах ажил гүйцэтгэх,
 • Хуурай баяжуулах үйлдвэрийн засвар үйлчилгээнд туслах үүрэг гүйцэтгэх, 

Ложистикийн албаны менежер

 •  Бизнес удирдлага, санхүү удирдлага, тээврийн менежмент, ОУ-ын худалдаа, харилцаа чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн байх,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх,
 • Удирдах ажлын 5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох
 • Хятад хэлний бичгийн болон ярианы ахиса түвшний мэдлэгтэй байх. • Компанийн урт ба дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний дагуу, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, уурхайн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцөлийг хангах үүднээс албаны үйл ажиллагааг өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
 • Албыг төлөөлж уурхайн удирдлагад мэргэжлийн чиг үүргийн дагуу дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх,
 • Компанийн нүүрсний экспортын тээврийн бүх процессын асуудлыг хариуцах,

Ложистикийн супервайзор

 • Ложистик, тээврийн менежмент, ОУ-ын худалдаа, харилцаа чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн байх,
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх,
 • Удирдах ажлын 3-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох• Компаний бодлого, журам, дүрэм, зааврыг албаны хүрээнд  мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтэд  хяналт тавих, сайжруулах санал оруулах,
 • Албаны төлөвлөгөө боловсруулахад голлох үүрэгтэй оролцох,
 • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 • Компанийн нүүрсний экспортын тээврийн бүх процессын асуудлыг хариуцах,
 • Холбогдох хууль, тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилах сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллах.  

Тээвэр зохицуулагч

 • Ложистик, тээврийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 • Жолооны эрхийн  В болон түүнээс дээш ангилалтай байх.
 • 2-оос дээш жил жолоо барьсан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбар болон ижил төстэй үйлдвэрүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болох.• Экспортын тээвэрлэлтийн үед мэргэжлийн төрийн байгууллагуудын шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичгийн бүрдлийн хянах,
 • Экспортын тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллах.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн ажилтан

 • Дээд боловсролтой
 • •  Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • • Гаалийн бүрдүүлэлтийн чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болох•  Компаний бодлого, журам, дүрэм, зааврыг албаны хүрээнд  мөрдөж ажиллах, сайжруулах санал оруулах,
 • •  Албаны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 • •  Нүүрсний бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх явцад гаалийн бүрдүүлэлтийн ажлыг зохицуулан боомтоор саадгүй нэвтрүүлэх ажлыг хариуцан ажиллах.

Дээж бэлтгэгч

 • Бүрэн бус дунд түүнээс дээш боловсролтой,
 • Техникийн боловсролтой бол давуу тал болох.
 • Бичиг, бүртгэлийн анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй байх.
 • Нүүрсний дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх,

Засвар үйлчилгээний албаны орлогч менежер

 • Механик, засвар үйлчилгээний чиглэлээр холбогдох мэргэжлийн сургууль төгссөн байх,
 • Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх, дипломтой.
 • Мэргэжлээрээ 10 ба түүнээс дээж жил ажилласан туршлагатай,
 • 5 болон түүнээс дээш жилийн удирдах ажлын туршлагатай,
 • Машин механизм, техник тоног төхөөрөмжийн ажиллах горим, бүтцийн талаар бүрэн мэдлэгтэй байх,
 • Хятад хэлний бичгийн болон ярианы чадвартай
 • Компаний урт ба дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний дагуу, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, уурхайн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцөлийг хангах үүднээс албаны үйл ажиллагааг өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
 • Ажилтан, албан хаагчдын жил, улирал, сарын ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих, гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх,
 • Албыг төлөөлж уурхайн удирдлагад мэргэжлийн чиг үүргийн дагуу дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх,

Цахилгааны инженер

 • Цахилгаан, электроник, автоматикийн инженерийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн байх,
 • Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
 • Уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болох,
 • Мэргэжлээрээ 10 ба түүнээс дээж жилийн ажлын туршлагатай, • Уурхайн цахилгааны системийн угсрах суурилуулах тохируулах засвар үйлчилгээг хариуцах,
 • Уурхайн бүх цэгийн цахилгааны монтажны төлөвлөлтийг хариуцаж ажиллах.

Автын цахилгаанчин

 • Автын цахилгаанчны мэргэжлийн диплом болон үнэмлэхтэй,
 • Авто машины бүтцийн талаар өргөн мэдлэгтэй,
 • Техник тоног төхөөрөмжтэй харьцах чадвартай,  мэргэжлийн зэрэгтэй,  ур чадвартай байх,
 • Бие даан цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх чадвартай байх. 
 • Техник засвар үйлчилгээний батлагдсан график, төлөвлөгөөний дагуу автын цахилгааны засварын  ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх,
 • Машин механизм дээр гарсан цахилгааны гэмтлийг олж, тухай бүр нь оношилж, засварлах.

Кузов засварчин 

 • Кузов засварчнаар ажиллаж байсан ажлын туршлагатай;
 • Цахилгаан болон гар тоног төхөөрөмж ажиллуулах чадвартай;
 • Эвдрэлийг оношилж, засвар хийх аргаа сонгох, гэмтсэн их биеийн хэсгийг авч, эвдрэлийг тэгшлэх,
 • Нарийн жижиг эвдрэлүүдийг засварлаж, дахин суурилуулах,
 • Засвар хийгдсэн хэсгийг тэгшилж элсэн зүлгүүрээр зүлгэж, өнгөлөх, засварын бусад ажилд оролцох.

Засварчин

 • Засварчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх,
 • Бүх төрлийн засвар, гагнуурын  ажлын талаар мэдлэгтэй, ур чадвар эзэмшсэн байх
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж 1-ээс дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох,
 • Уурхайн хүнд механизм, машин техник, тоног төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан хийх,

Гагнуурчин

 • Гагнуурчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх,
 • Бүх төрлийн засвар, гагнуурын  ажлын талаар мэдлэгтэй, ур чадвар эзэмшсэн байх
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж 1-ээс дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох,
 • Уурхайн хүнд механизм, машин техник, тоног төхөөрөмжийн гагнуур, техникийн үйлчилгээг хариуцан хийх,

Орчуулагч

 • Хятад хэл соёл судлал, Хятад хэлний багш орчуулагч, ОУ-ын харилцааны чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Хятад хэлний ахисан  түвшний мэдлэгтэй;
 • MS-Office орчны програм дээр ажиллах чадвартай;
 • Албан баримт бичиг, гэрээ хэлэлцээр, техникийн баримт бичиг, мэдээ тайлангийн  орчуулгын мэргэжлийн түвшинд орчуулах, хянах чадвартай;• Компанийн хэмжээнд өдөр тутмын ажлын болон гэрээ хэлэлцээр,  захидал  харицаа, албан баримт бичиг, мэдээ тайланг
 • Монгол -Хятад, Хятад-Монгол хэл дээр  аман болон бичгийн орчуулга хийж ажиллах, уурхайн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахтай холбоотой орчуулгын ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх.

Багажны нярав /Сэлбэг хэрэгсэл  төлөвлөгч

 •  Техникийн чиглэлийн их, дээд сургууль, коллеж төгссөн байх
 • Дээрхи мэргэжилээр ажиллаж байсан туршлагатай
 • Өмнө нь Уул уурхайн компанид ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал
 • Автомашин механизмийн бүтэц, зохион байгуулалт, сэлбэг хэрэгсэлийн нэршил зориулалтыг мэддэг байх,
 • Компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх•  Автын хэлтэсийн сэлбэг, материалын нийлүүлэлт, хүлээн авалт, тайлагнал хийх
 • Захиалагдсан бараа материалуудыг захиалгын гэрээний дагуу шалгаж хүлээн авах,
 • Захиалгын гэрээтэй хавсрагдах баримт бичгийг боловсруулах, түгээх, тайлагнах,
 • Зөрүүтэй болон эвдрэлтэй нийлүүлэгдсэн бараа материалыг баримтжуулж

Ахлах-Сантехникч

 • Дулаан, сантехникийн мэргэжилтэй,
 • Мэргэжлийн ур чадварын зэрэгтэй байх
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх.
 • Цахилгаан, халаалт хөргөлт агааржуулалт, автоматжуулалт болон барилгын нарийн мэргэжлийн ерөнхий мэдэгдэхүүнтэй,
 • Нам даралтын зуухны ажиллах горим, стандартын мэдлэгтэй, цэвэр усны түгээлтйн горим, борих ус цэвэрлэх систем, түүний горимын ажиллагааны талаар мэдлэгтэй байх• Албаны жил бүрийн төлөвлөгөө боловсруулахад голлох үүрэгтэй оролцох,
 • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
 • Уурхайн дулаан хангамж, сантехникийн болон бохирын системийн өдөр тутмын хэвийн , найдвартай ажиллагааг хангах,
 • Уурхайн обьектуудын урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө, холбогдох төсөв боловсруулах, гүйцэтгэлийг ханган ажиллах,
 • Аж ахуйн бусад ажлуудыг хариуцах.

Бульдозерийн оператор

 • Жолооны эрхийн үнэмлэхтэй  / М / ангилалтай байх,
 • Бульдозерын операторийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх.
 • Хүнд механизмын оператороор 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох.
 • Хайгуул олборлолтын үед зам талбай засах,
 • Уурхайн олборлолтын үед туслах ажил гүйцэтгэх,

Ачааны автомашины жолооч

 • Бүрэн бус дунд болон түүнээс дээш боловсролтой,
 • Жолооны эрхийн үнэмлэхтэй  / В, C,D, E / ангилалтай байх,
 • Жолоочоор 3-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох.
 • Хөшөөт уурхайн дотоод үйлчилгээ болон төлөвлөгдсөн аялалд машин техникийн бэлэн байдал, тасралтгүй үйл ажиллагаагаар  хангаж ажиллах.

Жолооч

 • Бүрэн бус дунд болон түүнээс дээш боловсролтой,
 • Жолооны эрхийн үнэмлэхтэй  / В, C,D, E / ангилалтай байх,
 • Жолоочоор 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай,
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт ажиллаж байсан бол давуу тал болох.
 • Хөшөөт уурхайн дотоод үйлчилгээ болон төлөвлөгдсөн аялалд машин техникийн бэлэн байдал, тасралтгүй үйл ажиллагаагаар  хангаж ажиллах.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
• 2% цээж зураг;
• Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар;
• Дэлгэрэнгүй анкет;
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
•Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас авсан байх/;

МОЭНКО ХХК - ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

 

Contact Seller