МоЭнКо ХХК нь өнөөг хүртэл улс, орон нутгийн төсөвт нийт 328 тэрбум төгрөгийн татвар шимтгэлийн орлого оруулснаас 2022 онд 113,7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, улсын хэмжээнд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдээс 8-рт эрэмбэлэгдэн шилдэг татвар төлөгч ТОП-100 аж ахуйн нэгжээр дахь жилдээ шалгарлаа. 2023 оны эхний хагас жилд улс, орон нутгийн төсөвт 76,7 тэрбум төгрөгийн татвар, шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлээд байна.

Ховд аймгийн төсөвт 2007-2023 онд нийт 38,9 тэрбум төгрөгийн татвар, шимтгэлийн орлого оруулснаас 2022 онд 14,4 тэрбум, 2023 оны эхний хагас жилд 10,3 тэрбум төгрөгийн орлогыг оруулжээ.