Зам арчлах ажлын тендер зарлалаа

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүд наймдугаар сарын 30-ны дотор дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн ariunbold.ga@mongolia-energy.com хаягаар илгээнэ үү. 

Анхан шатны баримтууд:

  • Компанийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбар (2 талыг хувилаж нотариатаар баталгаажуулсан байх)
  • Компанийн танилцуулга.
  • Тусгай зөвшөөрөл, салбарын гэрчилгээ зэргийг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлэх
  • Тендерт оролцогчийг төлөөлөх хүний итгэмжлэл албан бичгээр ирүүлэх.
  • Компанийн ажлын туршлага: Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажил, захиалагчийн нэр болон төслийн талаарх мэдээлэл.
  • Техник, тоног төхөөрөмж: төсөлд ашиглах машин механизм, техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл.(өөрийн техник тоног төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх бол хөрөнгийн тайлангаар харуулах)
  • Төслийн баг: Тус ажил дээр ажиллах нарийн мэргэжлийн баг, гишүүдийн нэрс, ажлын туршлага болон мэргэжил боловсролын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл. (инженер техникийн ажилчид нь өөрийн үндсэн ажилтан бол нийгмийн даатгалын тайлангаар баталгаажуулах)

Утас: 976-77110567(404)