Хувь хүн хүсэлт илгээх

Таны мэдээллийг бид хүлээн авсан/эсвэл анх бөглөж байгаа бол харагдахгүй

 

Үйл ажиллагааны мэдээлэл

Хэрвээ та хувь хүн мөн болоод ажил болон үйлчилгээний санал тавих гэж байгаа бол доорхи "Үйл ажиллагааны чиглэл" хэсгийг бөглөнө үү 

Ажил үйлчилгээ 

Үйл ажиллагааны чиглэлээ гараар бичиж өгнө үү

Хэрвээ та бараа материал ханган нийлүүлэх санал тавих гэж байгаа бол доорхи "Үйл ажиллагааны чиглэл" хэсгээс чиглэлээ сонгоно уу 

Бараа материал

Хэрвээ та бараа нийлүүлэгч бол үйл ажиллагааны чиглэлээ сонгоно уу