Байгууллага хүсэлт илгээх

Таны мэдээллийг бид хүлээн авсан/эсвэл анх бөглөж байгаа бол харагдахгүй

 

Үндсэн мэдээлэл

7 оронтой тоо бөглөгдөнө
Зургийн эсвэл pdf төрөлтэй файл хавсаргана.

Үйл ажиллагааны мэдээлэл

Хэрвээ та байгууллага мөн болоод ажил болон үйлчилгээний санал тавих гэж байгаа бол доорхи "Үйл ажиллагааны чиглэл" хэсгийг бөглөнө үү 

Ажил үйлчилгээ 

Үйл ажиллагааны чиглэлээ гараар бичиж өгнө үү

Хэрвээ та бараа материал ханган нийлүүлэх санал тавих гэж байгаа бол доорхи "Үйл ажиллагааны чиглэл" хэсгээс чиглэлээ сонгоно уу 

Бараа материал

Хэрвээ та бараа нийлүүлэгч бол үйл ажиллагааны чиглэлээ сонгоно уу
Зургийн эсвэл pdf төрөлтэй файл хавсаргана. Бүх тусгай зөвшөөрлийн файлуудыг энэ хэсэгт хавсаргана