card

ХОВД ХӨШӨӨТ ХӨГЖИЛ САН

МоЭнКо ХХК нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих үүднээс Хөшөөт хөгжил санд экспортолсон нүүрсний тонн тутмаас хөрөнгө оруулж, уг хөрөнгө оруулалтыг Ховд аймгийн ИТХ-аар жил бүр хэлэлцэн батлах замаар эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн салбарт зарцуулж байгаа билээ. 2014 онд “Ховд Хөшөөт Хөгжил” санг үүсгэн байгуулсан бөгөөд 2014 онд 140 сая, 2015-2016 онд 329 сая, 2017 онд 1.3 тэрбум, 2018 онд 1,2 тэрбум, 2019 онд 2.4 тэрбум, 2020 онд 1.5 тэрбум, 2021 онд 2.2 тэрбум, 2022 онд 6.7 тэрбум төгрөгийг тус тус хандивласан байна. Өнгөрсөн хугацаанд 400 гаруй төсөл хөтөлбөрийг сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй

2022 онд санхүүжүүлэх төслүүд

Ховд аймгийн ИТХ-аар хэлэлцэн баталж, дараах төслүүдийг санхүүжүүлж байна.

2022 онд санхүүжүүлэх төслүүд

Contact Seller