card

Бараа, ажил үйлчилгээний
худалдан авалт

Орон нутаг дахь худалдан авалт


Ховд аймагтай хамтран ажиллах Гэрээний дагуу төслийн хэрэгцээний мах, ногоо, цэвэр ус зэрэг хүнсний бүтээгдхүүн, барилгын материал, техникийн сэлбэг, барилга угсралт, нүүрсний тээвэрлэлт, тээврийн хэрэгслийн түрээс, эмнэлгийн үзлэг, байгаль орчны хамгаалал зэрэг бараа, үйлчилгээний 50-иас багагүй хувийг орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс худалдан авах үүрэгтэй.

2016 онд Ховдын 85 байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллаж 16,06 тэрбум төгрөгийн бараа үйлчилгээ, 2017 онд 132 аж ахуйн нэгж, иргэдээс 35,7 тэрбум төгрөгийн бараа үйлчилгээ худалдан авсан байна.

Contact Seller