card

Хүний нөөц

Хүний нөөц, ажиллах хүчин

Хүний нөөцийн бодлого


Ховд аймагтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу Хөшөөт төслийн нийт ажиллагчдын 70-аас доошгүй хувийг орон нутгаас бүрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар МоЭнКо ХХК-д 441 ажилтан, Моннис болон түүний гэрээт компаниудад 204 ажилтан, Шинжиань Лю Ди Ван ХХК-д 37 ажилтан, Алтайн зам ХХК-д 169 ажилтан, нүүрс тээвэрлэлтийн болон бусад гэрээт компаниудад 384 ажилтан буюу Хөшөөт төсөлд нийт 1235 хүн ажиллаж байгаагийн 71% нь Ховд аймгийн иргэд байна

Contact Seller