card

Хүний нөөц

Хүний нөөц, ажиллах хүчин

Хүний нөөцийн бодлого


Ховд аймагтай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Хөшөөт төслийн нийт ажилтнуудын 70-аас доошгүй хувийг орон нутгаас бүрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар МоЭнКо ХХК-д 477 ажилтан, нүүрс тээвэрлэлтийн болон бусад гэрээт компаниудад 1870 ажилтан буюу Хөшөөт төсөлд нийт 2347 ажилтан ажиллаж байна.

Хөшөөтийн уурхайд ажиллаж буй МоЭнКо ХХК-ийн ажилтнуудын 89 хувь нь Ховд аймгийн иргэд байгаа бол гэрээт компаниудын ажилтнуудын 78 хувь нь Ховд аймгийн иргэд байна.

Contact Seller