card

Нийгмийн хариуцлага

Байгал орчны хамгаалал, нөхөн сэргээлт


Төслийн байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний үндсэн дээрх Байгал орчныг хамгаалах менежмэнтийн  төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан ажилладаг. Төлөвлөгөөний 2015 он болон 2016 оны  биелэлтийг 80%, 2017 оныхыг 84,14% гэж Аймаг тус тус дүгнэсэн.

Уурхайн эргэн тойронд байрлах 12 булаг шандад болон Хөшөөтийн голын Далангийн адаг, Мөрөнгийн ам, Мөрөн багийн урд гэсэн 3 цэгт  урсацын хэмжилтийг, мөн 2 цооногт гүний түвшний мониторингийг 7 хоног тутам хийж мэдээллийг хуримтлуулна. Мөн байнгын ашиглалтын худаг болох Well2-ын усны түвшинг өдөр бүр автоматаар авч  үзүүлэлтийг нь улирал бүр Хүйсийн говь Цэцэг нуурын сав газарт тайлагнадаг. Эдгээр хэмжилтээс үзэхэд гадаргын болон гүний усны үндсэн горимд өөрчлөлт ороогүй, харин улирлын чанартай хэлбэлзэл ажиглагддаг болно.

Уурхайн орчмын тоосжилтыг 15 цэгт 7 хоног бүр хэмждэг бөгөөд жил бүр Ховд аймгийн УЦУОШГ-аар хяналтын хэмжилт хийлгэдэг болно.

Уурхай болон Хөшөөт тосгоны 5 км-ын  орчинд хяналтын 15-21 цэгээс хөрсний дээжийг Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрсний лабораторид жилд 1-2 удаа шинжилгээнд явуулж хөрсний химийн ерөнхий болон хүнд металлын агуулгыг тодорхойлуулдаг. 2016 оны мониторингийн дүнгээс үзэхэд мөнгөн ус, арсени, хром, кадми, никель, цайр зэрэг хүнд металлын агуулага MNS 58 стандартаар тогтоосон хүлцэх хэмжээнд байгаа нь тогтоогдсон.

Нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд 2014-2016 онд өөрийн уурхайд 20 шахам га талбайд техникийн, 12,1 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийж баяжуулах үйлдвэрийн орчинд 1000 гаруй мод болон бут суулган  арчлан ургуулж байна

Дүйцүүлэн хамгаалал

Дүйцүүлэн хамгаалал


Дүйцүүлэн хамгаалах чиглэлээр Төслийн нөлөөллийн сумдтай хамтран ажиллаж мод сөөг тарих, тариалангийн талбайг хашаажуулах, худаг ус гаргах зэрэг ажлыг гүйцэтгэж ирэв. Тухайлбал, 2016-2017  онд Дарви, Цэцэг сумд, Жаргалант хотод  26 га талбайд мод тарьж Мөрөн багийн 200 га тариалангийн талбайг хашаажуулсан байна.

Байгал хамгаалах санхүүжилт

Байгал хамгаалах санхүүжилт


Компани  2015 онд 349 сая, 2016 онд 260,6 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан бөгөөд Ашигт малтмалын хуулийн дагуу БОАЖЯ-ны төвлөрсөн тусгай дансанд 229 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн баталгаа болгож байршуулаад байна.

Шинэлэг технологиуд


Хөшөөт дэх FGX24A маркийн (БНХАУ-ын) үйлдвэр нь нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах Монгол дахь анхны төсөл болсон. Энэхүү шинэлэг технологи нь 5 төрлийн баяжуулах аргыг нэгтгэсэн  цогц систем  болно. Бүрэн автомат, хагас автомат болон гар ажиллагааны горимоор тус тус ажиллах энэ үйлдвэр нь ус хэрэглэхгүйгээр нүүрсэн дэх үнслэгийг нь бууруулдаг тул экспортын өгөөжийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэгтэй. 36-40 ажилчидтайгаар жилд 2 сая тн хүртэл нүүрс боловсруулах хүч чадалтай энэ үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г 2013 онд Уул уурхайн яамны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөс баталж, 2014 оны 6 дугаар сард Улсын комисс, 8 дугаар сард Уул уурхайн яамны комисс тус тус ашиглалтанд хүлээн авсан юм.

Тоосжилт бууруулах хашаа

Тоосжилт бууруулах хашаа


Тоосжилтыг бууруулах үүднээс баяжуулах үйлдвэр, гаалийн хяналтын талбайг тойруулан 1160 метр урт зориулалтын хашаа барьсан нь бас л Монголд анхных нь. Энэхүү хашаа нь12 м өндөртэй ч жижиг сүв бүхий метал хавтангаар хийгдсэн тул нарийн ширхэгт тоосонцорын шүүж авч үлдэх мөртлөө агаарыг чөлөөтэй нэтрүүлэх тул салхи шуурганд тэсвэртэй тусгай технологи юм.

Мананжуулагч машин

Мананжуулагч машин


Хуурай баяжуулалт хийгдэж буй орчинд Мананжуулагч хөдөлгөөнт төхөөрөмжийг 2017 оноос эхлэн нэвтрүүлж одоо 4 ширхэг ашиглагдаж байна.

ОҮИТБС-ийн тайлан


Хөшөөт төслийн үйлдвэрлэл, санхүү, төсвийн өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлтийг зохих хууль дүрмийн дагуу гарган Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгад хүргүүлдэг.  Тайланг ОҮИТБС- ын цахим сүлжээнээс танилцах боломжтой. (http://e-reporting.eitimongolia.mn/reportList, компанийн регистрийн дугаар 5141583)

Contact Seller