card

Нийгмийн хариуцлага

Хамтын ажиллагааны гэрээ

Хамтын ажиллагааны гэрээ


Төслийн хэвийн хэрэгжилтийг хангахад компани болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтач ажиллагааг сайжруулах, хоёр талын үүрэг, хариуцлагыг тодотгох зорилгоор Ховд аймаг болон МоЭнКо ХХК хоорондын Хамтын ажиллагааны гэрээг 2014 оны 3 дугаар сар, 2017 оны 8 дугаар сард тус тус байгуулан ажиллаж байна.

Ховд Хөшөөт Хөгжил сан


МоЭнКо ХХК нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих үүднээс 2014 онд “Ховд Хөшөөт Хөгжил” санг үүсгэн байгуулсан бөгөөд 2014 онд 140 сая, 2015-2016 онд 329 сая төгрөгийг тус тус хандивласан. Санд оруулах хөрөнгийн хэмжээг экспортлосон нүүрсний тн бүрт 0,6-0,7 ам. доллараа тооцож  тогтоодог болно. 2017 онд дээрх санд 682,79 сая төгрөг хандивласан байна.

Орон нутгийн нүүрс хангамж


Орон нутгийн хэрэглэгчдийг чанартай, хямд үнэтэй нүүрсээр хангах нь тус Компанийн нийгмийн хариуцлагын нэг бүрэлдүүн байдаг. Уурхай зогсолтын байдалд байсан 2013 оны халаалтын улиралд 500 сая, 2014 онд 200 сая төгрөгийн хүүгүй зээлийг Ховд аймагт олгож нүүрсний хангамжийг зохион байгуулсан болно.

 2015 болон 2016 оны өвөл нийт 75903 тонн нүүрсийг Ховд аймгийн өмнөд бүсийн 10 сум, Жаргалант хотын зарим хэрэглэгчдэд нийлүүлсний дотор нийт 2240 тонн нүүрсийг үнэгүй, 193 тонн нүүрсийг хөнгөлөлттэй үнээр өгсөн. 2016 онд цас зудтай байсан Булган суманд 1000 тонн, Үенч, Алтай сумдад тус бүр 500 тонн, Жаргалант суманд 200 тонн, нийт 2200 тонн нүүрсийг үнэгүй олгосон юм.

2017 -2018 оны халаалтын улиралд орон нутагт нийт 35982 тн нүүрс нийлүүлэв. Дээрх нүүрсний 24403 тн айл өрхүүдийн хэрэглээний бүхэл нүүрс бөгөөд хөнгөлөлттэй үнээр (тн нь 25000 төг)нийлүүлэгддэг.  Мөн 423 тн эрчим хүчний нүүрсийг шахмал түлшний үйлдвэрлэл зориулж хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлсэн байна.  

Хамтын ажиллагааны гэрээ - Copy

Нөлөөллийн сум, багт үзүүлж буй  дэмжлэг туслалцаа


2007 оноос хойш орон нутагт нийтдээ 3,7 тэрбум гаруй төгрөгийн мөнгөн болон эд хөрөнгийн туслалцаа үзүүлсэн байдаг. Энэ хүрээнд Булган, Үенч сумын төвд 4,8 км хатуу хучилттай зам барьж, Цэцэг сумын Соёлын төвийн засварт 150 сая төгрөг, Ховд аймгийн Политехникийн сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авахад 100 сая төгрөг, байгалийн бэрхшээлд нэрвэгдсэн малчдад 265 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх, 4 суманд халуун ус үйлчилгээний газар барих, Жаргалант хотод өрхийн эмнэлэг барих, аймгийн Хүүхдийн ордонг тохижуулах зэрэг төслүүд хэрэгжсэн байдаг. Тус компанийн 100 хувийн тэтгэлгээрээ орон нутгийн оюутнуудыг (173 хичээлийн жил\оюутан) их, дээд сургуульд суралцуулсан юм.

Contact Seller