card

Үйл ажиллагаа

123

Гаалийн хяналтын талбай


Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн Гаалийн Ерөнхий газрын шийдвэрээр нийт 10 га газарт гаалийн хяналтын талбайг байгуулж, орчин үеийн мэдээллийн сүлжээг ашиглан иж бүрэн тоноглосны дээр 2014 оны 9 сарын 1-нээс эхлэн гаалийн бүрдүүлэлтийг цаасгүй буюу цахим хэлбэрээр хийж байгаа нь хяналт шалгалт хийх таатай боломжийг бүрдүүлж байна. Төслийн ложистикийн үйл ажиллагааг сайжруулж, ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Ховд аймгийн Үенч суманд шинээр гаалийн хяналтын бүс байгуулж байгаа бөгөөд уг талбайг 2017 оны 10 дугаар сард ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.

Contact Seller