card

Үйл ажиллагаа

123

Гаалийн хяналтын талбай


Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн Гаалийн Ерөнхий газрын шийдвэрээр нийт 10 га газарт, 2018 онд Ховд аймгийн Үенч суманд 50 га газарт гаалийн хяналтын талбайг байгуулж, орчин үеийн мэдээллийн сүлжээг ашиглан иж бүрэн тоноглосны дээр гаалийн бүрдүүлэлтийг цахим хэлбэрээр хийж байгаа нь гаалийн хяналт шалгалтыг шуурхай хэрэгжүүлэх таатай боломж бүрдүүлж байна.

Contact Seller